Přidat stránku pod názvem:

Odělení legislativně-právní


   Dopředu    2 4   Další   

Stanovisko MMR k postavení družstev s podílem mezi 25% a 50%

Vážení členové,  na internetových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj bylo uveřejněno stanovisko MMR k problematice postavení bytových družstev v domech, v nichž podíl družstev na společných částech domu k 1.1.2014 byl mezi 25%, avšak méně než 50%.  Odkaz a text stanoviska naleznete níže.

 

44. Konzultační dny - 15.4. Praha a 16.4. Přerov

SČMBD pro své členy připavil konzultační dny na téma: Společenství vlastníků jednotek dle NOZ z pohledu jeho vnitřní struktury, zápisů do rejstříku společenství vlastníků jednotek a rozhodování soudu o neplatnosti usnesení shromáždění, případně dalšího rozhodování . 

 

KANCL - výkladové stanovisko č. 19 a 21

KANCL (komise pro aplikaci nové civilní legislativy) uveřejnila dne 3.3.2014 na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti další výkladová stanoviska k některým sporným otázkám, které se týkají bytových družstev a společenství vlastníků. 

 

Nové právní předpisy do 31. 12. 2013

Upozorňujeme na některé nové právní předpisy, které vyšly ve Sbírce zákonů ČR v období od 11. listopadu 2013 do 31. prosince 2013 od částky 140-2013 do částky 184-2013. Mgr. Petr Skýpala, LL.M.

 

Nařízení vlády 366/2013 Sb.

20.11.2013 vychází ve sbírce zákonů (částka č. 143) nařízení vlády o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím k provedení NOZ.  Mgr. Kateřina Horáková

 

Zákon o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev

V částce 118/2013 Sbírky zákonů ČR byl zveřejněn zákon č. 311/2013 Sb., o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů

 

38. konzultační dny – 6. 11. 2012 v Praze a 8. 11. 2012 v Přerově

Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

 

Bytové družstevnictví nemlčí

Dne 12. 7. 2011 vyšel v Právu článek bývalého předsedy SČMBD a v současnosti předsedy České společnosti pro rozvoj bydlení JUDr. Ivana Přikryla, ve kterém vyslovil názor, že SČMBD a bytová družstva „nepochopitelně mlčí ke změnám upravujícím vlastnictví bytů v návrhu nového občanského zákoníku". Škoda, že neprojevil alespoň minimální zájem o činnosti svazu v oblasti legislativy - jistě bychom ho informovali, že např. k návrhu právní úpravy bytového spoluvlastnictví jsme uplatnili kromě návrhů koncepčního charakteru 25 konkrétních připomínek.

 

Vybraná judikatura ve věcech družstev a společenství vlastníků

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 1.7.2009, sp.zn. 22 Cdo 734/2008 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 8.7. 2009, sp.zn. 26 Cdo 2993/2008 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 22.6.2009, sp.zn. 22 Cdo 1341/2009     Rozsudek Nejvyššího soudu  ČR ze dne 6.4.2010, sp.zn. 22 Cdo 3083/2008

 

Vybraná judikatura ve věcech družstev a společenství vlastníků

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 19.5.2009, sp. zn. 30 Cdo 85/2008   Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 14.1.2009, sp. zn. 31 Cdo 855/2008   Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 4.12.2008, sp. zn. 26 Cdo 2889/2008  

 

Aktuální informace k problematice převodů pozemků

SČMBD obdržel v září 2009 dopis od MF, ve kterém mu bylo sděleno, že ministerstvo v záležitosti řešení nároků uplatňovaných vůči České republice na základě účinků přisuzovaných nálezu Ústavního soudu č.278/2004 Sb. přistoupilo k přehodnocení dosavadního postupu, který byl dosud z pozice státu realizován ve vztahu k osobám vznášejícím nároky na převedení pozemku do jejich vlastnictví.

 

Výkon rozhodnutí postižením členských práv a povinností

V rámci metodické pomoci   informujeme družstva o stanovisku ministerstva spravedlnosti ČR, vyplývající s konkrétní záležitosti, kterou se MS zabývalo v rámci státního dohledu nad exekuční činností a činností exekutora podle § 7 exekučního řádu.

 

Ještě k problematice právních vztahů k pozemkům ve vlastnictví státu

Uvádíme další skutečnosti k problematice převodu pozemků.

 
   Dopředu    2 4   Další   

Nahoru