Přidat stránku pod názvem:

Ochrana oznamovatelů

Vnitřní oznamovací systém Svazu českých a moravských bytových družstev, se sídlem Podolská 401/50, Podolí, 147 00 Praha, IČ 000 56 553 (dále jen Svaz)

 

Na základě zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen "Zákon"), účinného od 1. srpna 2023, který byl vydán v návaznosti na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, zavádí Svaz vnitřní oznamovací systém k přijímání oznámení.

Pravidla pro přijímání oznámení jsou upravena směrnicí předsedy ze dne 12.12.2023

 

Oznámení ve smyslu Zákona je možné učinit u příslušné osoby Ing. Jaromíra Sojky, Ph.D:

  • prostřednictvím e-mailu na adresu [oznamovatel@scmbd_cz],
  • v listinné podobě zasláním na adresu Podolská 401/50, Podolská, 147 00 Praha v obálce viditelně označené OZNÁMENÍ,
  • v listinné podobě vhozením do schránky označené OZNÁMENÍ umístěné v sídle Svazu,
  • telefonicky na čísle 583 214 701
  • osobně po předchozí písemné nebo telefonické domluvě s příslušnou osobou.

 

Svaz ve smyslu § 9 odst. 2) písm. b) oznamuje, že nevylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona.

 

Oznamovatel má možnost své oznámení také podat přímo prostřednictvím externího oznamovacího systému, který zřizuje Ministerstvo spravedlnosti. Oznamovací systém je dostupný na adrese https://oznamovatel.justice.cz/. Podání oznámení tímto způsobem není podmíněno podáním oznámení prostřednictvím interního oznamovacího systému. 

 

Oznámení musí obsahovat údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele. Oznamovatel by měl jednat ve veřejném zájmu
a v dobré víře, že jím podávané oznámení se opírá o věrohodná fakta a skutečnosti. Vědomé podání nepravdivého oznámení je přestupkem podle Zákona.


Nahoru