Přidat stránku pod názvem:

Spouští se online zápisy do veřejných rejstříků ze strany notářů

Ministerstvo spravedlnosti dnes informovalo o tom, že se spouští systém umožňující zapisování údajů do veřejných rejstříků také prostřednictvím notářských kanceláří , a to od 15.5.2015.

Tento způsob zápisů byl zaveden zákonem č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících, který nabyl účinnosti již 1.1.2014. K praktickému využití však dochází až nyní.

Notáři budou  zapisovat skutečnosti, které mají podklad v jimi sepsaném notářském zápisu, a zároveň založí příslušné dokumenty dálkovým způsobem do sbírky listin. Podmínkou samozřejmě bude, že navrhovatel o zápis požádá, předloží i veškeré další potřebné listiny a notář ověří soulad obsahu příslušného rozhodnutí s právními předpisy a se stanovami.

Provádění zápisů notářem by mělo odlehčit rejstříkovým soudům, ale mělo by být rychlejší a levnější i pro navrhovatele. Notář může vydat aktualizovaný výpis z rejstříku okamžitě (v závislosti na technických možnostech aplikace dálkového přístupu) nebo maximálně do 3 pracovních dnů. Za změnu zápisu bude účtován poplatek 1.000,- Kč (oproti 2.000,- Kč při podání návrhu rejstříkovému soudu), za prvozápis 2.700,- Kč (oproti 6.000,- Kč u rejstříkového soudu). 

Podrobnější informace naleznete v tiskové zprávě Ministerstva spravedlnosti:

http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23&k=2375&d=342706

Nahoru