Přidat stránku pod názvem:

KANCL - výkladové stanovisko č. 19 a 21

KANCL (komise pro aplikaci nové civilní legislativy) uveřejnila dne 3.3.2014 na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti další výkladová stanoviska k některým sporným otázkám, které se týkají bytových družstev a společenství vlastníků. 

Vážení členové, 

na stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR http://obcanskyzakonik.justice.cz/vykladova-stanoviska/

byla uveřejněna další stanoviska k některým výkladovým problémům. Konkrétně jde o následující právní názory této komise: 

1) K PROBLEMATICE PŘEDKUPNÍHO PRÁVA U BYTOVÝCH JEDNOTEK: 

"Předkupní právo dle ustanovení § 3056 odst. 1 NOZ se nevztahuje k bytovým jednotkám."

(stanovisko č. 19 k § 3056 odst. 1 NOZ). 

2) K VÝPOVĚDNÍ DOBĚ PŘI VYPOVĚZENÍ NÁJMU BYTU A NÁJMU DOMU NÁJEMCEM Z DŮVODU UVEDENÉHO V § 2287 NOZ:

"Při vypovězení nájmu bytu, nebo domu sjednaného na dobu určitou nájemcem z důvodu uvedeného v ustanovení § 2287 NOZ se analogicky uplatní tříměsíční výpovědní doba stanovená v § 2231 odst. 1 NOZ pro nájem nemovité věci sjednaný na dobu neurčitou."

(stanovisko č. 21 k § 2287 NOZ).

Text jednotlivých stanovisek naleznete v příloze.

 Stanovisko_19_predkupni_pravo.pdf Stanovisko_19_predkupni_pravo.pdf (261,66 KB)

Stanovisko_21_vypovedni_doba_2287.pdf Stanovisko_21_vypovedni_doba_2287.pdf (333,54 KB)

Nahoru