Přidat stránku pod názvem:

Pojištění

Mezi služby, které Svaz českých a moravských bytových družstev (dále jen SČMBD) nabízí svým členům, patří možnost exluzivního sjednání výhodného pojištění prostřednictvím rámcových pojistných smluv sjednaných zejména u společnosti Kooperativa, pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group (dále jen „pojišťovna Kooperativa").

1.  Živelní pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za škodu

Pojištění je realizováno prostřednictvím Rámcové pojistné smlouvy pojišťovny Kooperativa. V rámci pojistného trhu ČR představuje toto řešení jedinečný koncept, který v sobě nese řadu výhod:

 • Nejnižší ceny pojistného garantované bez ohledu na škodný průběh
 • Propracovaný systém slev a bonifikací
 • Plný rozsah pojistného krytí, který umožní BD a SVJ si pojistit svůj majetek proti všem rizikům
 • Krytí škod z titulu odpovědnosti za škodu způsobenou členy orgánů SVJ
 • Pojistné plnění vždy vyplácené v nových cenách
 • Účastí v Rámcové pojistné smlouvě získá BD či SVJ možnost účastnit se dalších exkluzivních projektů v oblasti pojištění za bezkonkurenční ceny
 • Možnost připojištění asistenčních služeb "HouseLine" společnosti Global Assistance

2. Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu funkce orgánu BD (D&O)

Pojištění je možno sjednat prostřednictvím Rámcových pojistných smluv pojišťovny Kooperativa. Krytí odpovědnosti orgánů BD je řešeno variantně s možností volby limitů pojistného plnění. Pojistná ochrana umožňuje řešit řadu nestandardních rizik jako například: pokuty a penále, náklady na očištění dobrého jména, náklady na šetření...atd.

3.  Pojištění nákladů na náhradní ubytování 

Toto pojištění umožňuje hradit náklady členům BD a SVJ (uživatelům bytových jednotek) vzniklé se zajištěním náhradního ubytování a souvisejících nákladů (stěhování, uskladnění věcí apod.) v důsledku neobyvatelnosti bytu po pojistné události kryté Rámcovou pojistnou smlouvou pojištění majetku a odpovědnosti.

4.  Pojištění odpovědnosti za škodu z provozu domácností uživatelů bytových jednotek

Toto pojištění uzavřené s pojišťovnou Kooperativa umožňuje BD a SVJ pojištěnými Rámcovou pojistnou smlouvou na pojištění majetku a odpovědnosti pojistit odpovědnost z provozu domácnosti uživatelům bytových jednotek. Pojistné krytí se vztahuje zejména na situace, kdy jeden uživatel bytu způsobí škodu druhému, např. vyteklá pračka apod. a nemá sjednáno pojištění domácnosti s připojištěním odpovědnosti za škodu. Pojištění je  nabízeno za bezkonkurenčních cenových podmínek.

5. Pojištění služebních vozidel BD a SVJ

BD a SVJ si mohou pojistit svá vozidla prostřednictvím exkluzivní Rámcové dohody s pojišťovnou Kooperativa. Havarijní pojištění i pojištění odpovědnosti za škody z provozu vozidel vč. řady připojištění je možno uzavřít za bezkonkurenčních podmínek.

6.  Pojištění soukromých vozidel členů orgánů BD a SVJ, zaměstnanců BD a SVJ a jejich rodinných příslušníků 

Výhody členství v SČMBD a pojištění pod Rámcovou pojistnou smlouvou na pojištění majetku a odpovědnosti nemusí užívat pouze BD a SVJ, ale rovněž členové orgánů všech pojištěných BD a SVJ, zaměstnanci a jejich rodinní příslušníci. Havarijní pojištění i pojištění odpovědnosti za škody z provozu vozidel vč. řady připojištění je možno uzavřít za exkluzivních podmínek u České podnikatelské pojišťovny, a.s. Vienna Insurance Group. Zohledňují se vyjeté bonusy u předcházejích pojistitelů a po započtení vysoké vyjednané slevy je pojištění soukromých vozidel prakticky bezkonkurenční. 

7.  Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli (BD/SVJ)

Zaměstnanci BD/SVJ všech členských subjektů si mohou od 1.1.2011 uzavřít bezkonkurenčně výhodné pojištění odpovědnosti za škodu, kterou způsobí v rámci plněné pracovních úkolů svým zaměstnavatelům.


Účast v projektech pojištění SČMBD realizovaných ve spolupráci s makléřskou pojišťovací společností RENOMIA, a. s., s sebou přináší řadu výhod:

Nízké sazby pojistného

 • Průměrná výše pojistných sazeb je výrazně nižší než sazby nabízené standardně na pojišťovacím trhu v ČR.

Slevy a bonifikace

 • Kromě nízkých sazeb pojištění je výsledná cena pojištění dále snížena o systém slev, který zahrnuje:
  • množstevní slevy
  • výhodné bonifikace za příznivý škodní průběh
  • slevy za propojištěnost

Široký rozsah pojistného krytí

Pojistné krytí je ve všech druzích pojištění sjednáno v co nejširším možném rozsahu s variantní možností volby spoluúčastí, limitů plnění atd.

Nahoru