Přidat stránku pod názvem:

O společnosti


Kdo jsme...

panelaky.jpgSvaz je zájmovým sdružením bytových družstev s působností v celé České republice. Současnou podobu nabyl v roce 1969 a navázal na předválečné tradice bytového družstevnictví u nás. Jeho členskými organizacemi jsou bytová družstva, a to jak ta, která vznikla v poválečném období, tak i ta, která vyvíjela svoji činnost zejména při výstavbě bytů již před první světovou válkou. 

Svaz českých a moravských bytových družstev je organizací, která zastupuje členská družstva v jednáních s vládou, Parlamentem ČR a dalšími státními i nestátními orgány a organizacemi. Je členem mezinárodních družstevních organizací a udržuje styky se zahraničními institucemi obdobného typu.

Pro usnadnění své činnosti svaz zřídil ve všech regionech České republiky svá územní pracoviště, která poskytují družstvům v daném území veškeré informace, zejména z oblasti technické, ekonomické a právní, a současně přenášejí požadavky členské základny na svaz. Ten je potom uplatňuje vůči státním orgánům.

Svaz se řídí vlastními stanovami přijatými na každoročně konané valné hromadě bytových družstev, složené z delegátů jednotlivých regionů. V regionech se scházejí družstva na svých konferencích a řeší společné otázky.

Svaz řídí představenstvo, volené ze zástupců jednotlivých regionů. Ke své činnosti je vybaven nezbytným pracovním aparátem složeným z odborníků na bytové otázky, hospodaření družstev a právní a technickou problematiku, která s bydlením souvisí. Tito odborníci zpracovávají legislativní návrhy a uplatňují je tak, aby byly v souladu se zájmy členské základny svazu.

Svaz českých a moravských bytových družstev je také členem celorepublikové družstevní centrály, která se nazývá Družstevní asociace ČR a sdružuje jednotlivé družstevní svazy organizované podle oborů činností.


Svaz českých a moravských bytových družstev
Podolská 50, Praha 4 - Podolí
tel. 241 430 510
e-mail: scmbd (zavináč) scmbd.cz
web: www.scmbd.cz 

 

Nahoru