Přidat stránku pod názvem:

Nový návod ČÚZK pro správu katastru nemovitostí

Český úřad zeměměřičský a katastrální vydal s účinností k 1.4.2016 nový NÁVOD pro správu katastru nemovitostí.  Tento návod nahrazuje návod předchozí a některé pokyny ČÚZK, včetně pro BD a SVJ důležitých pokynů č. 44 k zápisu vlastnictví jednotek.

Věcně však k zásadním změnám nedochází. V novém návodu lze od str. 41 (čl. 5.5) nalézt informace původně uvedené v pokynech č. 44, mj. informace:

-  k zápisům bytového spoluvlastnictví - str. 41

- ke změnám údajů o jednotce vymezené podle BytZ -  str.46 (ke změnám vlastnického práva k těmto jednotkám -  str. 49)

- ke změnám údajů o jednotce vymezené podle o.z. - str. 51 (ke změnám vlastnického práva k těmto jednotkám - str. 53)

- společné informace ke změnám vlastnického práva k jednotkám podle BytZ i o.z. - str. 53

- k převodům vlastnického práva k jednotkám v domě "starých" bytových družstev - str. 54

Při přípravě smluvní dokumentace týkající se jednotek a při komunikaci s katastrálním úřadem již proto odkazujte na nový návod, nikoli na pokyny č. 44.NAVODY_pro_spravu_katastru.docx

 NAVODY_pro_spravu_katastru.docx (4,70 MB)

Nahoru