Přidat stránku pod názvem:

Pozor na novou úpravu věcné příslušnosti soudů při vymáhání pohledávek SVJ!

Novela OSŘ č. 87/2015 Sb. účinná od 1.1.2015 určuje ve věcech sporů mezi SVJ a vlastníky jednotek o příspěvky členů SVJ na správu domu a pozemku, sporů o zálohy na úhradu za služby a způsobu rozúčtování cen služeb věcně příslušnými okresní soudy  (viz novelizovatné ustanovení § 9 odst. 2 písm. l) zákona č. 99/1963 Sb., občanského souduního řádu, ve znění pozdějších předpisů). 

V ostatních věcech jednání shromáždění SVJ a sporů z toho vzniklých zůstávají příslušné soudy krajské. 

V praxi se tím odstraňuje nejednostnost přístupu soudů a pochybnosti, které ohledně jejich věcné příslušnosti  panovaly.

Nahoru