Přidat stránku pod názvem:

Aktuálně z legislativy: Novela ZOK z dílny Ministerstva spravedlnosti

Po roční odmlce Ministerstvo spravedlnosti předkládá opět do připomínkového řízení návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a některé další zákony.

Jedná se o rozsáhlou novelu, k níž je nutné se vyjádřit ve zkrácené lhůtě do 9.3.2018. Přes některé pozitivní změny obsahuje návrh celou řadu problematických ustanovení, na která jsme již dříve upozorňovali. V těchto dnech proto intenzivně pracujeme na přípravě připomínek tak, aby mohly být ve stanovené lhůtě podány prostřednictvím připomínkového místa – Družstevní asociace ČR.

Návrh novely včetně důvodové zprávy a zprávy RIA je k nahlédnutí zde: 

https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSAW9B84DM.

Nahoru