Přidat stránku pod názvem:

Aktuálně z legislativy: Novela občanského zákoníku z dílny MMR

Ministerstvo pro místní rozvoj předkládá  do připomínkového řízení návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Jedná se o větší novelu části týkající se bytového spoluvlastnictví. Vztahuje se tedy na veškeré domy rozdělené na jednotky, se vznikem SVJ nebo bez vzniku SVJ. Zástupci SČMBD byli zastoupeni v pracovní komisi, která se jednotlivými body návrhu zabývala. V následujících dnech zkontrolujeme text, který byl do připomínkového řízení podán, a případné připomínky podáme prostřednictvím připomínkového místa - DAČR. 

Návrh novely a průvodní materiál je k dispozici k nahlédnutí zde: 

https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNAY8F2RIL

Nahoru