Přidat stránku pod názvem:

Oddělení ekonomické

Ekonomický odbor je reprezentantem bytových družstev sdružených v SČMBD v jednání s orgány státní správy, především s ministerstvem financí.

 Aktivně se účastní přípravy zákonů ekonomické povahy a připomínkuje je v meziresortních připomínkových řízeních. Ve vztahu k bytovým družstvům působí jako metodické centrum ve třech oblastech:

Účetnictví


Provádí ve spolupráci a po konzultaci s ministerstvem financí výklad zákona o účetnictví a opatřeních, kterými se upravují postupy účtování.

Ekonomika práce


Provádí konzultace a výklad v oblasti odměňování, daně z příjmu fyzických osob, pojistného na sociální zabezpečení, veřejného zdravotního pojištění a cestovních náhrad.

Daně a nájemné


Poskytuje metodickou pomoc zejména v oblasti daně z příjmu právnických osob, daně z přidané hodnoty, daně z nemovitostí, daně silniční, daně z převodu nemovitostí, hospodaření bytového družstva, stanovení nájemného dle vyhlášky č. 85/1997 Sb. a vyhlášky č. 176/1993 Sb. ve znění pozdějších předpisů a ekonomických aspektů převodů bytů do vlastnictví dle zákona č 72/1994 Sb

Výklady a metodická pomoc jsou prováděny formou pravidelných porad na Úřadech rad bytových družstev, individuálně v sídle Svazu nebo v sídle družstva a nyní i prostřednictvím internetových stránek, a podle povahy zdarma nebo za úplatu.

Případné dotazy a připomínky zasílejte na e-mail Lenky Harákové nebo Jiřího Váchy.
Oddělení ekonomické

Novela zákona č.119/1992 Sb., o cestovních náhradách
Novela zákona o dani z nemovitostí

 

Výklad pojmu "sídlo" právnické osoby

Co se míní sídlem právnické osoby?

 

PŘÍKLAD ÚČTOVÁNÍ: Technické zhodnocení domu

Nabízíme Vám další příklad pro účetní praxi. Tentokrát jde o technické zhodnocení domu financované členskými vklady a úvěry ze stavebního spoření (SS) poskytnutými členům - nájemcům družstevních bytů.

 

Nahoru