Přidat stránku pod názvem:

Úřad rady pro západočeskou oblast

Adresa:  Modřínová 2
 Plzeň, 326 00
Tel.:  605 729 310
   

Řízením úřadu pověřená:  Dana Vysloužilová
   


e-mailova adresa :

ur.zapadnicechy(zavináč)scmbd.cz

dana.vyslouzilova(zavináč)scmbd.cz

Úřední hodiny: denně od 7:00 do 14:00 hod.

Úřad rady zajišťuje:

 • poradenskou činnost pro členská družstva v otázkách vzniku a změn
 • pomoc čl. družstvům při zpracování jejich vnitřních organzačních norem, jednacích řádů a stanov,
 • informování čl. družstev o úkolech, usneseních a opatřeních orgánů svazu,
 • včasné zpracování zpráv a návrhů pro schůze výboru rady nebo konfernce,
 • organizování výměny zkušeností a spolupráce mezi družstvy, konání porad funkcionářů a pracovníků BD v příslušném území,
 • plánování a organizování školení, seminářů a kurzů pro čl. organizace,
 • plnění metodických pokynů ředitelů odborů svazu,
 • zpracování návrhu rozpočtu ÚR podle zásad stanovených valnou hromadou,
 • obstarávání vnitřní a hospodářské správy a předpisů na úseku majetku svazu a BOZPO,
 • pomoc čl. organizacím při závažných jednáních s orgány státní správy v místě,
 • návrhy na přijetí družstev za členy svazu a návrhy na zánik členství,
 • vedení evidence čl. družstev v území a archivace dokladů o zaniklých členských družstvech,
 • statistiku údajů o družstvech ve smyslu stanov a usnesení valné hromady,
 • kontakty s vyššími územně správními celky, koordinuje jednání s jejich představiteli a jedná o zajištění úkolů v regionech.

Nahoru