Přidat stránku pod názvem:

Výklad pojmu "sídlo" právnické osoby

Co se míní sídlem právnické osoby?

V návaznosti na dříve zveřejněnou informaci, že cesta člena orgánu družstva na jednání do sídla družstva se nepovažuje za pracovní cestu, uvádíme, že podle § 17 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, se sídlem rozumí adresa (město, ulice, číslo). To potvrdilo i Ministerstvo financí svým dopisem č.j. 15/97 322/2007-151 ze dne 7.1.2008.

Nahoru