Přidat stránku pod názvem:

Úřad rady pro jihočeskou oblast

Adresa: U Malše 20
České Budějovice, 370 00
Tel.: 386 356 827
   

Ředitelka: ing. Blanka Richtrová, tel: 386 356 827
   


e-mailova adresa je tvořena dle vzoru: ur.jiznicechy(zavinac)scmbd.cz


Úřední hodiny:

Po telefonické dohodě :

pondělí a středa od 8:00 do 15:00 hodin


Svaz českých a moravských bytových družstev je sdružením právnických osob podle § 20f a násl. občanského zákoníku. Svaz sdružuje bytová družstva nebo sdružení těchto družstev a další právnické osoby s obdobnou činností, které jsou založeny a řídí se takovými principy jako jsou dobrovolné a otevřené členství, demokratické řízení, svépomoc, rovnost, spravedlnost, solidarita, samostatnost a nezávislost. Svaz projednává společné záležitosti svých členů a v těchto věcech je jejich představitelem. Chrání a prosazuje jejich zájmy. Členství ve svazu je dobrovolné. Členská bytová družstva v jihočeském kraji a dvě bytová družstva z kraje Vysočina jsou sdružena do rady bytových družstev jihočeské oblasti


Úřad rady pro členská bytová družstva zajišťuje zejména (dle organizačního řádu SČMBD):

 • zajišťování poradenské činnosti v otázkách jejich vzniku, slučování, rozdělování, vyčleňování a při převodech bytů do vlastnictví
 • pomoc při zpracování jejich vnitřních organizačních norem, jednacího řádu a stanov
 • informace o úkolech, usneseních a opatřeních orgánu svazu
 • zajišťování včasného zpracování zpráv a návrhů pro schůze rady a konference rady
 • organizování výměny zkušeností a spolupráce mezi družstvy; za tím účelem svolávání porad funkcionářů a pracovníků družstev v příslušném území
 • plánování a organizování školení, seminářů a kursů pro členské organizace
 • plnění metodických pokynů ředitelů příslušných odborů svazu
 • zpracování návrhu rozpočtu ÚR a správy objektu podle schválených zásad
 • obstarávání vnitřní a hospodářské správy a předpisů na úseku BOZ a PO
 • pomoc při závažných jednání s orgány statní správy v místě
 • vedení evidence členských družstev v území a vedení archivace dokladů o zrušených a likvidovaných družstvech
 • návrhy na přijetí za členy svazu a návrhy na zánik členství
 • statistiku údajů o družstvech ve smyslu stanov a usnesení valné hromady
 • organizuje a zajišťuje kontakty s vyššími územně správními celky, koordinuje jednání s jejich představiteli a jedná o zajištění úkolů v regionu

Prodej příruček a publikací SČMBD:

 • Vzorové příklady účtování bytových družstev
 • Souvztažnosti k účtové osnově pro bytová družstva
 • Ekonomika bytových družstev
 • Co je dobré vědět o bytovém družstvu
 • Základní vnitrodružstevní předpisy a související vzory
 • Příručka k převodům družstevních bytů dle zák. č. 72/1994 Sb.
 • Výstavba bytů v nástavbách a vestavbách I.
 • Výstavba bytů v nástavbách a vestavbách II.
 • Přestavba bytových jader I.
 • Přestavba bytových jader II.
 • Sanace obvodových plášťů panelových bytových domů
 • K některým aktuálním problémům byt. družstva a společenství vlastníků jednotek
 • Souvztažnosti k účt. osnově pro nevýdělečné organizace ve znění pro SVJ
 • Kontrolní komise v BD
 • Požární ochrana
 • Teplo – vytápění a TUV

Další poskytované služby a poradenství:

 • nabízíme pronájem volných nebytových prostorů – kanceláří, skladů a zasedací místnosti v administrativní budově SČMBD U Malše 20, v Českých Budějovicích:
  • v přízemí budovy : 13 kanceláří + 2 sklady – výměry uvedeny v půdoryse přízemí
  • v I. patře budovy : 2 kanceláře po cca 16 m²
  • ve II. patře budovy : 4 kanceláře + zasedací místnost – viz výměry v půdorysu
  Kontakt pro zájemce : ÚR Č. Budějovice, tel. 386 356 828, 386 356827 RK Albatros Č. Budějovice tel. 777105765
 • v rámci úřadu rady zřízeno regionální poradenské středisko pověřené výkonem technické pomoci vlastníkům panelových domů při zajišťování vládního programu PANEL na opravy, modernizace nebo regenerace panelových domů dle Nařízení vlády č. 299/ 2001 Sb.
 • Nájem 1200 Kč / m² / rok
  Záloha za služby cca 500 Kč / m² / rok, vyúčtované

nakres1.jpg

 • Nájem 1500 Kč / m² / rok
  Záloha za služby cca 500 Kč / m² / rok, vyúčtované

nakres2.jpg

  Nahoru