Přidat stránku pod názvem:

Úřad rady pro severočeskou oblast

Adresa: Alešova 147/10
Ústí nad Labem, 400 01
Tel.: 475 201 551, 602 623 225
Fax: 475 201 551

 

e-mailova adresa je tvořena dle vzoru: ur.severnicechy(zavináč)scmbd.cz


Úřad je zřízen pro potřeby bytových družstev v uvedené oblasti. Zajišťuje základní informační servis a veškerou operativu v hlavních oblastech , ve kterých svaz poskytuje metodickou pomoc, tj. v ekonomické, technické a právní oblasti.

Úřad rady zajišťuje zejména: • zajišťování poradenské činnosti pro členská družstva v otázkách jejich vzniku a změn
 • pomoc členským družstvům v území při zpracování jejich vnitřních organizačních norem, jednacích řádů a stanov
 • informování družstev o úkolech , usneseních a opatřeních orgánů svazu
 • zajišťování včasného zpracování zpráv a návrhů pro schůze výborů rady nebo konference rady
 • organizování výměny zkušeností a spolupráce mezi družstvy; za tím účelem svolávání porad funkcionářů a pracovníků bytových družstev v příslušném území
 • plánování a organizování školení, seminářů a kurzů pro členské organizace
 • plnění metodických pokynů příslušných ředitelů odborů svazu
 • zpracovávání návrhu rozpočtu ÚR podle zásad stanovených valnou hromadou
 • obstarávání vnitřní a hospodářské správy a předpisů na úseku majetku svazu a BOZPO
 • pomoc členským organizacím při závažných jednáních s orgány státní správy v místě
 • návrhy na přijetí družstev za členy svazu a návrhy na zánik členství
 • vedení evidence členských družstev v území a archivace dokladů o zrušených a likvidovaných družstvech
 • statistiku údajů o družstvech ve smyslu stanov a usnesení valné hromady
 • organizuje a zajišťuje kontakty s vyššími územně správními celky, koordinuje jednání s jejich představiteli a jedná o zajištění úkolů v regionech

Nahoru