Přidat stránku pod názvem:

Svaz českých a moravských bytových družstev je zájmovým sdružením bytových družstev a společenství vlastníků jednotek s působností v celé České republice. Svaz zastupuje členská družstva v jednáních s Vládou ČR, Parlamentem ČR a dalšími státními i nestátními orgány a organizacemi. Je členem mezinárodních družstevních organizací a udržuje styky se zahraničními institucemi obdobného typu. V současné době členové svazu vlastní či spravují cca 650 000 bytových a nebytových jednotek, což je 18% všech bytů v ČR. Mimo správy vlastních bytů a domů členská družstva vykonávají správu pro cca 13 tisíc společenství vlastníků jednotek. Svaz je tak prostřednictvím svých členů největším organizovaným správcem bytových domů v ČR.

Novinky

2

08

2022

Úsporný tarif - energie

Autor Ing. Lenka Haráková

Dne 1. 8. 2022 podepsal prezident republiky novelu energetického zákona, kterou se zavádí  p říspěvek na úhradu nákladů za elektřinu a plyn a příspěvek na úhradu nákladů za teplo .

20

06

2022

29. valná hromada SČMBD - Zpráva tiskové komise

Autor Martin Hanák

V pořadí 29. valná hromada Svazu českých a moravských bytových družstev se konala 14. 6. 2022.

8

06

2022

Seminář - Dotace pro VEŘEJNÝ SEKTOR A BYTOVÉ DOMY - 23. 6. 2022

Autor Martin Hanák

Bezplatný seminář porádá Svaz podnikatelů ve stavebnictví společně se Skupinou ČEZ ESCO za podpory SFŽP a Moravskoslezského kraje.

7

06

2022

LIKVIDACE SBERBANK - webinář dne 22. 6. 2022

Autor Martin Hanák

LIKVIDACE SBERBANK je webinář, určený představitelům družstev a družstevních svazů, kterým SBERBANK neplatí. Webinář se uskuteční ve středu 22. 6. 2022 od 10:00 do 12:00 hod.

10

05

2022

Konference FórumBD 2022

Autor Martin Hanák

4. ročník konference FórumBD 2022 se uskuteční ve dnech 3. a 4. listopadu 2022 .

Všechny novinky