Přidat stránku pod názvem:

Zrušení regulace cen služeb

Výměr MF č. 05/2010 z 26.11.2010 (Cenový věstník MF 13/2010)

V návaznosti na informaci o zrušení vyhlášky č. 85/1997 Sb. k 31.12.2010 upozorňujeme na změnu, kterou se s účinností od 1.1. 2011 vylučuje aplikace položky č. 5 části I. výměru MF č. 01/2010 na služby spojené s užíváním bytů bytových družstev zřízených po roce 1958, jde-li o byty postavené s finanční, úvěrovou a jinou pomocí poskytnutou podle předpisů o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní bytové výstavbě. Způsob stanovení cen služeb a jejich rozúčtování na jednotlivé byty (kromě tepla a vodného a stočného) tak bude od 1.1.2011 plně záviset na vnitrodružstevních předpisech, příp. na dohodě mezi pronajímatelem a nájemcem bytu.

Nahoru