Přidat stránku pod názvem:

Změna zákona o dani z nemovitostí

Změny sazeb daně z pozemků a daně ze staveb od 1.1. 2010

Zákonem č. 362/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010, byl s účinností od 1. ledna 2010 novelizován také zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.  

Sazba daně z pozemků se mění  

- u zastavěných ploch a nádvoří z 0,10 Kč na 0,20 Kč za 1 m2,

- u stavebních pozemků z 1 Kč na 2 Kč za 1 m2,

- u ostatních ploch z 0,10 Kč na 0,20 Kč za 1 m2. 

Základní sazba daně ze staveb se mění

- u obytných domů z 1 Kč na 2 Kč za 1 m2 zastavěné plochy,

- u staveb tvořících příslušenství k obytnému domu, s výjimkou garáží, z 1 Kč na 2 Kč za 1 m2 zastavěné plochy,

- u garáží vystavěných odděleně od obytných domů a u samostatných nebytových prostorů užívaných jako garáže (jednotky podle zákona o vlastnictví bytů) ze 4 Kč na 8 Kč za 1 m2 zastavěné plochy resp. upravené podlahové plochy,

- u ostatních staveb (nesloužících pro podnikatelskou činnost) ze 3 Kč na 6 Kč za 1 m2 zastavěné plochy,

- u bytů a u ostatních samostatných nebytových prostorů (jednotky podle zákona o vlastnictví bytů) z 1 Kč na 2 Kč za 1 m2 upravené podlahové plochy. 

V r. 2009 lze pro zdaňovací období 2010 vydat platnou obecně závaznou vyhlášku, kterou obec stanoví koeficienty, kterými se násobí základní sazba daně z pozemků, resp. daně ze staveb, a místní koeficient, kterým se násobí daňová povinnost, do 30.11.2009 s účinností od 1.1.2010.

Nahoru