Přidat stránku pod názvem:

Vyhláška č. 299/2023 Sb. o stanovení výše paušální částky náhrady nákladů při práci na dálku pro rok 2023

Ministerstvo práce a sociálních věcí podle § 190a odst. 4 písm. a) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZP“) stanovilo vyhláškou účinnou od 1. 10. 2023  paušální částku náhrady nákladů při práci na dálku pro rok 2023 .

Pokud zaměstnavatel se zaměstnancem nesjedná, že mu náhrady nákladů v souvislosti s výkonem práce na dálku nepřísluší (§ 190a odst. 2 ZP) a nejsou zaměstnanci poskytovány ani náhrady nákladů v prokázané výši (§ 190a odst. 1 písm. a) ZP), náleží zaměstnanci paušální částka náhrady nákladů (§ 190a odst. 1 písm. b) ZP), a to ve výši 4,60 Kč za každou započatou hodinu práce.  Paušální částka je splatná nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém na ni zaměstnanci vzniklo právo (§ 190a odst. 5 ZP).

 Zaměstnanci zaměstnavatele, který není uveden v § 109 odst. 3 ZP, tedy i zaměstnanci bytového družstva nebo společenství vlastníků jednotek, může být poskytována paušální částka náhrady nákladů při práci na dálku vyšší (§ 190a odst. 5 ZP).

Nahoru