Přidat stránku pod názvem:

Webinář k novinkám v legislativě a dotacích pro obnovitelné zdroje energie ve veřejných budovách a bytových domech

Komora OZE  Vás zve na bezplatný webinář, který se uskuteční dne 2. března 2023.

Dne 24. ledna 2023 vstoupila v účinnost novela energetického zákona, která zvyšuje hranici pro povinnost být držitelem licence na výrobu elektřiny a pro povinnost žádat o územní rozhodnutí a stavební povolení pro výrobny z OZE na 50 kW. Právní předpis se dotkne především fotovoltaik budovaných na bytových domech, veřejných budovách a budovách podnikatelů. V návaznosti na tuto novelu Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) v současné době dokončuje úpravu tzv. bezpečnostní vyhlášky (vyhlášky o požadavcích na bezpečnou instalaci výrobny elektřiny využívající obnovitelné zdroje energie (OZE) s instalovaným výkonem do 50 kW).

Novela energetického zákona se zároveň dotýká i větších výroben z OZE (síťových zdrojů). Zavádí princip posuzování obnovitelných zdrojů jako veřejného zájmu, zahrnuje výrobny z OZE mezi technickou infrastrukturu, kterou lze umisťovat v nezastavěném území a stanovuje povinnost vymezit území vhodná pro stavbu výroben z OZE. Zároveň od 1. ledna 2023 platí novela vyhlášky č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů, která umožňuje sdílení elektřiny v bytových domech.

Komora obnovitelných zdrojů energie si Vás dovoluje pozvat na webinář, kde budou podrobně vysvětleny a diskutovány výše uvedené změny v legislativě. Společně se zástupci státní správy se zaměříme na problematiku veřejných budov a bytových domů.


Webinář proběhne ve čtvrtek 2. března dopoledne v čase 9.00 - 10.45

Podrobný program a pokyny k registraci naleznete pod následujícícm odkazem: (program)


Akce je určena pro partnery Komory OZE a účast je po předchozí registraci bezplatná.
Webinář se koná ve spolupráci s MPO, MMR, ERÚ a SFŽP.

Nahoru