Přidat stránku pod názvem:

Vymezení společenství vlastníků jednotek jako poplatníka daně z příjmů právnických osob

Podle stanoviska uvedeného v příloze k dopisu ministra financí Ing. Jiřího Rusnoka ze dne 7. května 2002, č.j. 542/38744/2002, jsou již za zdaňovací období 2001 právnické osoby - společenství vlastníků jednotek podle zákona o daních z příjmů poplatníky, kteří nejsou zřízeni nebo založení za účelem podnikání.

Z toho vyplývá, že předmětem daně nejsou u SVJ příjmy z úroků z vkladů na běžném účtu zřízeném na jméno SVJ u banky. Příjmy z úroků z termínovaných bankovních účtů jsou zdanitelným příjmem zdaňovaným v obecném základu daně SVJ. SVJ však může uplatnit v souladu s ustanovením §20 odst.7 zákona o daních z příjmů snížení základu daně.

Nahoru