Přidat stránku pod názvem:

Vymezení pozemků veřejně přístupných parků, prostor a sportovišť pro účely osvobození pozemku od daně

Podle §4 odst.1 písm.l) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, jsou od daně z pozemků osvobozeny pozemky veřejně přístupných parků, prostor a sportovišť.

Některé druhy pozemků však nejsou v katastru nemovitostí uvedeny tak podrobně jak je pro daňové účely vyžadováno. Charakteristiky druhů pozemků jsou popsány v příloze k vyhlášce č. 190/1996 Sb., ve znění vyhl. č. 179/1998 Sb., č. 113/2000 Sb. a č. 163/2001 Sb., a to ve způsobu využití pozemku.

Ze stanoviska oddělení 261 Ministerstva financí ČR č. 261/10 888/2003 ze dne 5.3.2003 vyplývá, že je-li pozemek evidovaný podle druhu jako „ostatní plocha“ veden ve způsobu využití pozemku pod kódem 19 (zeleň) nebo 20 (sportoviště a rekreační plocha), je podle §4 odst.1 písm.l) zákona o dani z nemovitostí osvobozen od daně z nemovitostí. Osvobození se vztahuje na uvedené veřejně přístupné pozemky, nejsou-li však využívány k podnikatelské činnosti nebo pronajímány. Rozhodující je stav podle evidence pozemků v katastru nemovitostí.

Nahoru