Přidat stránku pod názvem:

Vrácení státního příspěvku na DBV

Postup při vrácení státního příspěvku poskytnutého družstvu na družstevní bytovou výstavbu

Vznikne-li bytovému družstvu povinnost vrátit státní příspěvek na družstevní bytovou výstavbu (např. při převodu bytu podle § 21 zákona č. 311/2013 Sb.), odvede jej na účet č. 772-5921001/0710 pod variabilním symbolem (maximálně desetimístný numerický znak) 9 nebo uvede své IČO, příp. číslo jednací rozhodnutí o poskytnutí příspěvku, a s konstantním symbolem 558.  O provedené platbě pošle „AVIZO“ na Ministerstvo financí ČR, odbor 11, Letenská 15, 118 10 Praha 1 nebo elektronickou poštou na adresu jirina.hlinakova@mfcr_cz.

Nahoru