Přidat stránku pod názvem:

VAROVÁNÍ – REJSTŘÍK OBCHODU A ŽIVNOSTI

Upozorňujme na množící se případy, kdy jsou nově založená SVJ kontaktována s výzvou na zpoplatněný zápis do „Rejstříku obchodu a živnosti“. Jedná se o soukromou aktivitu, zápis v tomto rejstříku není povinný. Doporučujeme proto výzvu ignorovat. 

Upozorňujeme členy, že se opět rozmáhají dopisy s výzvou k zápisu právnické osoby ve zvláštním rejstříku a k navazující úhradě poplatku.  V tomto případě firma Data Information Service ČR s.r.o nabízí zápis do Rejstříku obchodu a živnosti za poplatek 2 277 Kč. Přílohou výzvy je vyplněná složenka.

Vzhledem k tomu, že dopis bývá doručen krátce po zápisu společenství vlastníků do rejstříku společenství a obsahuje odkazy na směrnice Evropské unie, mohou se předsedové mylně domnívat, že je zápis v tomto registru povinný a požadovanou částku uhradí. Jak je v průvodním dopisu uvedeno, jde o soukromou službu a je pouze na adresátovi, zda nabídku využije.

Této výzvě proto nevěnujte pozornost a poplatek neplaťte. 

Zpráva z médií ze 7. 10. 2021: https://www.mesec.cz/clanky/katalog-firmy-smejdi-zivnostensky-rejstrik-ckfaz-vengerberg-data-information-service/

 

 

Nahoru