Přidat stránku pod názvem:

Účtování přijatých faktur na stavební práce

Účtování přijatých faktur na stavební práce pro plátce DPH

Účtování přijatých faktur  na stavební práce v režimu přenesení daňové povinnosti pro plátce DPH

  Účtování přijaté faktury na opravy bytového domu 

a) v domě s členy nájemci

                                                                                           

                                                                    Kč                     MD /D

1. Faktura za opravu bytového domu          100 000,-          511/321

2. Úhrada faktury z běžného účtu                100 000,-          321/221

3. DPH vypočtená družstvem                        10 000,-        511/343.7

4. Rozpuštění dlouhodobé zálohy do výnosů 110 000,-       475/648

5. Odvod DPH finančnímu úřadu                    10 000,-      343.7/221 

  

b)v domě s 50% nájemci a 50 % vlastníky

                                                                                       

                                                                       Kč                       MD /D

1. Faktura za opravu bytového domu            100 000,-            -  /321

   - podíl nájemců                                            50 000,-          511/-

   - podíl vlastníků                                            50 000,-        475V/-

2. Úhrada faktury z běžného účtu                 100 000,-        321/221

3. DPH za vlastníky                                          5 000,-       475V/343.7

4. DPH za nájemce                                          5 000,-        511/343.7

5. Rozpuštění dlouhodobé zálohy do výnosů   55 000,-     475N/648  

6. Odvod DPH finančnímu úřadu                    10 000,-      343.7/221  

                     

 Účtování přijaté faktury na technické zhodnocení bytového domu  

 a)v domě s členy nájemci                                                     

                                                                               Kč           MD /D

1. Faktura za tech. zhodnocení bytového domu 100 000,-   042/321

2. Úhrada faktury z běžného účtu                        100 000,-   321/221

3. Daň z přidané hodnoty vypočtená družstvem   10 000,-042/343.7

4. Rozpuštění dlouhodobé zálohy                        110 000,-475/411.3

5. Odvod DPH finančnímu úřadu                           10 000,-343.7/221 

  

ba)v domě s 50% nájemci a 50 % vlastníky

                                                                                             

                                                                               Kč              MD /D

1. Faktura za TZ bytového domu                       100 000,-       -  /321

   - podíl nájemců                                                  50 000,-     042/-

   - podíl vlastníků                                                  50 000,-    315V/-

2. Úhrada faktury z běžného účtu                      100 000,-     321/221

3. DPH za vlastníky                                                5 000,-315V/343.7

4. DPH za nájemce                                                5 000,-  042/343.7

5. Rozpuštění dlouhodobé zálohy do výnosů       55 000,-475N/411.3

6. Rozpuštění dlouhodobé zálohy vlastníků           5 000,-475V/315V 

7. Odvod DPH finančnímu úřadu                          10 000,-  343.7/221

 

bb)v domě s 50% nájemci a 50 % vlastníky

                                                                                       

                                                                         Kč                     MD /D

1. Faktura za TZ bytového domu                  100 000,-              -  /321

   - podíl nájemců                                             50 000,-           042/-

   - podíl vlastníků                                            50 000,-            475V/-

2. Úhrada faktury z běžného účtu                 100 000,-           321/221

3. Daň z přidané hodnoty za vlastníky              5 000,-      475V/343.7

4. Daň z přidané hodnoty za nájemce              5 000,-        042/343.7

5. Rozpuštění dlouhodobé zálohy do výnosů 55  000,-475 N/411.3    

6. Odvod DPH finančnímu úřadu                    10 000,-        343.7/221

Tento způsob bude platit jen v případě,že družstvo bude nakupovat

od plátců DPH.

Nahoru