Přidat stránku pod názvem:

Stanovisko MMR k otázce notifikace progamů určených na podporu VPV

Na základě opakovaných žádostí předsedy SČMBD Ing. Víta Vaníčka získal Svaz stanovisko ministra pro místní rozvoj Mgr. Radko Martínka k problematice podpůrných programů VPV a jejich vazby na NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 69/2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis.

Stanovisko najdete v přiloženém souboru.

Omluvte prosím sníženou grafickou kvalitu dokumentu.

Připojené soubory
Stanovisko MMR k notifikaci programů ( MMR Stanovisko k notifikaci.doc 537.50 KB )

Nahoru