Přidat stránku pod názvem:

Slevy na pojistném na sociální zabezpečení od 1.8.2009

    Dnem 1.8.2009 nabyl účinnosti zákon č. 221/2009 Sb., který zavádí pro zaměstnavatele slevy na pojistném na jeho některé zaměstnance. Cílem těchto slev je zachovat zaměstnanost u osob zejména s velmi nízkými příjmy.

Do zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti , se vkládá nový §  21 a, který upravuje poskytování slev. Toto ustanovení platí jen do 31.12.2010. Naposledy bude sleva poskytnuta za prosinec 2010.

 Slevu na pojistném nemohou uplatnit zaměstnavatelé, kteří vstoupili do likvidace, nebo byl na jejich majetek prohlášen konkurs.

 

Zásady pro poskytování slev

 

- Zaměstnavatel nemusí nárok na slevu uplatnit. Pokud nárok na slevu chce uplatnit, musí tak učinit ve stanovené lhůtě a předepsaném tiskopise.

 

- Nárok na slevu je jen na takového zaměstnance,  který splňuje podmínky uvedené v odst. 1 a 2 § 21a.

- Sleva na pojistném se poskytuje za kalendářní měsíc.

 

- Výše slevy činí 3,3 % z rozdílu mezi 1,15 násobkem průměrné mzdy stanovené podle § 5c zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, zaokrouhleným na celou stokorunu směrem nahoru, a vyměřovacím základem zaměstnance. V roce 2009 činí průměrná mzda 23 555 Kč, proto zaokrouhlený 1,15 násobek této částky činí 27 100Kč. Průměrná mzda pro rok 2010 bude známa v září 2009.

 

- Nárok na slevu se uplatňuje na tiskopise „ Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách“.

 

- Na přehledu za měsíc srpen lze uplatnit nárok  na mimořádnou slevu.

 

-  Mimořádná sleva je úhrn slev na pojistném, které by náležely od ledna do července 2009   na zaměstnance, který je zaměstnancem k 31.8.2009.

 

- Nárok na slevu i na mimořádnou slevu je pouze v případě, je-li Přehled podán do 21.9.2009.

                                                                                 

Nahoru