Přidat stránku pod názvem:

SFRB - průzkum: Pohledávky BD a SVJ

SFRB požádalo svaz a jeho členy o spolupráci ve věci průzkumu stavu finančních pohledávek, které evidují BD a SVJ za svými členy. 

SFRB prosí o spolupráci v rámci průzkumu ankety, která reaguje na situaci, jež souvisí s finančními pohledávkami, které evidují bytová družstva (BD) a zvláště společenství vlastníků jednotek (SVJ). Dluhy existenčně ohrožují oba subjekty, SVJ především.

Problematice pohledávek se věnuje i zářijový seriál Portálu o bydlení a cílem ankety je zmapovat situaci v jednotlivých krajích a konkrétních obcích a na základě výsledů pak podle potřeby připravit témata, která by pomohla zainteresovaným SVJ a BD hledat přijatelná řešení.

V souvislosti s výše uvedeným vás proto chceme požádat o zodpovězení otázek uvedených v následujícím formuláři:

http://www.portalobydleni.cz/ankety-a-dotazniky/anketa-pro-bytova-druzstva-a-svj/

 

Jménem SČMBD a SFRB Vám děkujeme za spolupráci.

 

 

Nahoru