Přidat stránku pod názvem:

Program „Zelená úsporám"

 

Již při zpracování programu „Zelená úsporám" v roce 2008 jsme ministerstvo životního prostředí upozorňovali na některé v praxi obtížně splnitelné podmínky, předepsané v žádostech.  Ale zejména jsme se jen neradi smiřovali s tím, že z programu byly vyškrtnuty panelové domy. Na náš argument, že jsou to právě panelové domy, které jsou charakteristické nízkými tepelnými odpory svých obvodových konstrukcí a především tyto domy potřebují podporu na zateplení obvodových konstrukcí i na využití obnovitelných zdrojů. Ministerstvo protiargumentovalo, že opatření k úspoře energie v panelových domech jsou dotovány státem z programu PANEL. Tehdy jsme marně poukazovali, že z programu PANEL jsou dotovány především rekonstrukce a opravy stavebních vad a poruch a technologických zařízení a rozvodů a že zateplení  je vnímáno jako stavební oprava konstrukčních vad obvodového pláště, která má zamezit zatékání a vlhkosti v konstrukci, promrzání a plísním.

Trvalý tlak podpořený argumentací z družstev a odborných pracovišť, ale zřejmě i neúspěšný rozjezd programu dospěl k jeho úpravě, kdy došlo ke zjednodušení administrativních kroků při podávání žádostí, ale hlavně byly do programu zařazeny panelové domy. K upravenému programu připravujeme společně  s MŽP a odbornými pracovišti metodickou publikaci a informativní semináře. Ve dnech 1. září v Praze a 3. září 2009 v Přerově budou na konzultačních dnech o podpůrných programech  a možnostech jejich kombinace mimo jiné informovat ředitel SFRB JUDr. Jan Wagner a ředitelka odboru implementace GIS (SFŽP)  Ing. Irena Plocková.

Jsme přesvědčeni, že program „Zelená úsporám" i program PANEL, jehož novela byla vládou schválena 17. 8. 2009 , nabízejí významnou pomoc a že bytová družstva a společenství vlastníků stejně jako v minulosti státní podpory plně využijí. V tom jim budeme nápomocni.

V Praze dne 18. srpna 2009

Zpracoval: Ing. Martin Hanák, Ing. Miloš Hejda

Nahoru