Přidat stránku pod názvem:

Proč platit pojištění domu proti povodni, když bydlíme na kopci

Jsme SVJ a všichni vlastníci bytu jsou stále i členy SBD, které nám provádí správu domu. Mimo jiné hradí náš dům pojištění domu. Například v roce 2004 to bylo 2660,- Kč a k tomu speciální pojištění na povodeň 320,- Kč. Bydlíme sice ve měste, kterým protéká řeka, ale náš dům stojí vysoko na kopci, kam by voda nikdy nevystoupala.

Zdá se vám připojištění domu na povodeň v našem případě v pořádku? Máme to chápat jako projev solidarity s domy, které stojí blízko řeky? V tom případě by pojištění povodní měli platit všichni obyvatelé republiky - i ti, co bydlí vysoko v horách, třeba v Krkonoších. -- (P. Ch., Ústí nad Labem)

Každé bytové družstvo obvykle pojistí všechen svůj majetek u jedné pojišťovny pod jednou pojistnou smlouvou. Dosáhne tak nejvýhodnějších podmínek, které pak samozřejmě platí pro všechny domy ve vlastnictví a spoluvlastnictví družstva. Pokud by však spoluvlastníci určitého domu většinou hlasů rozhodli, že dům chtějí pojistit jinak, muselo by to družstvo jako správce domu samozřejmě respektovat.

Připojištění domu na riziko "povodeň" kryje obvykle nejen škody způsobené povodní nebo záplavou, ale také např. přívalovým deštěm. Tak je tomu i v případě rámcové pojistné smlouvy uzavřené mezi Svazem českých a moravských bytových družstev a pojišťovnou Kooperativa (pod kterou je zřejmě pojištěno i vaše družstvo, je-li členem tohoto svazu). V r. 2004 stálo připojištění tohoto rizika 20,- Kč ročně za každý byt v domě. Vzniká tedy otázka, zda byste při individuálním pojištění vašeho domu bez tohoto rizika vůbec dosáhli nižšího pojistného.

Ing. Lenka Haráková, zástupkyně vedoucího ekonomického oddělení SČMBD
(Byt magazín, 2007/3) 

Nahoru