Přidat stránku pod názvem:

Otázky a odpovědi: Covid-19 - aktualizace k 13.11.2020

Je k dispozici aktualizovaná verze odpovědí na dotazy členů. Upozorňuji zejména na následující:  - v odpovědích je zahrnut přehled listin, které se předkládají rejstříkovému soudu při zápisu skutečnosti, která byla rozhodnuta hlasování per rollam, - pokud je hlasování per rollam upraveno ve stanovách, je třeba dodržet pravidla tam uvedená!, - Ministerstva spravedlnosti ve svém vyjádření doručeném 9.11.2020 sdělilo, že podle jeho názoru lze hlasovat per rollam i v domech bez vzniku SVJ. Zároveň nás informovalo, že se nechystá se novelizace Lex Covid s dopadem pro BD a SVJ.

Dokument s dotazy a odpověďmi k dispozici zde: https://www.scmbd.cz/file/359/ a v e-knihovně: https://www.scmbd.cz/folder/109/. Nutno být registrovaným uživatelem a pro stažení souborů se nejdříve přihlásit na stránkách SČMBD. 

Nahoru