Přidat stránku pod názvem:

PŘEDSEDA CECODHAS NAVŠTÍVIL SČMBD

 

V dubnu navštívil Českou i Slovenskou republiku předseda Evropského výboru pro sociální bydlení (CECODHAS) pan Paul-Louis Marty s tříčlenným doprovodem. Dvoudenní návštěva navazovala na jeho dřívější cesty do Estonska, Maďarska a Polska. Ve všech pěti zmíněných zemích se předseda J.-P. Marty setkal jak se zástupci členských organizací CECODHAS, tak i představiteli  ministerstev, které mají ve svém portfoliu problematiku bydlení. Během své dřívější kariéry jako ředitel a později  předseda francouzského Svazu pro sociální bydlení se J.-P. Marty dokonale seznámil s problematikou sociálního a družstevního bydlení v starých členských státech EU. V posledních dvou letech -  ve své funkci předsedy CECODHAS - projevil velký zájem o danou problematiku v uvedených nových členských státech.

Poslední návštěvou srovnatelného významu byla účast bývalého předsedy CECODHAS Angela Grassa  na diskusi kolem kulatého stolu, kterou v Praze  zorganizoval předseda SČMBD Ing. Vít Vaníček v březnu 2005.

Nynější návštěvy předsedy Martyho využil předseda SČMBD k propagaci českého bytového družstevnictví, které - jak zdůraznil -  prošlo od 80. let 19. století složitým historickým vývojem v různých etapách a v podmínkách, které tak či onak determinovaly jeho zaměření a možnosti rozvoje. 

Ve své prezentaci zaměřené na současnost bytových družstev v ČR vysvětlil předseda Vaníček vztahy mezi pražským ústředím Svazu, regionálními Radami a členskými družstvy. Zmínil se o výhodách, které družstvům členství přináší (zejména zastupování družstev vůči státním orgánům a institucím, možnosti řešení konkrétních i obecných problémů na nejvyšší úrovni, široká nabídka konzultací na témata legislativní, ekonomická a technická, možnost využití výhodnějších podmínek (bonusů) plynoucích z rámcových smluv SČMBD s Pojišťovnou Kooperativa, energetickými a telekomunikačními společnostmi apod.

Vysvětlil hlavní směry činnosti svazu dovnitř systému bytového družstevnictví  (např.  zvýšení přidané hodnoty metodické práce a vzdělávání ve prospěch funkcionářů a pracovníků bytových družstev), i vně systému  (zajištění státní pomoci pro opravy bytových objektů např. formou různých finančních instrumentů). Zdůraznil význam účasti SČMBD na přípravě legislativních změn, zejména občanského a obchodního zákoníku, zákona o vlastnictví bytů, stavební zákona a daňové reformy).

Konstatoval, že bytová družstva patří při správě a péči o bytový fond mezi nejlepší a nejhospodárnější na trhu, o čemž svědčí i skutečnost, že tyto služby si u družstev objednávají i společenství vlastníků bytových jednotek.

Předsedu Vaníčka doplnil odborně-technickou prezentací Ing. Martin Hanák, ředitel metodického odboru SČMBD. Za  jeden z nejvýznamnějších úkolů uplynulých i příštích let označil modernizaci panelových domů. Uvedl, že velká část bytových družstev již přikročila ke komplexním rekonstrukcím, jejichž cílem je sanace vad a poruch, zejména odstranění statických poruch obvodových plášťů, střech, balkonů a lodžií, po nichž následuje zateplení celých domů. Tato technická opatření (za předpokladu kvalitního a úsporného provedení) jsou základní podmínkou pro zvýšení energetické účinnosti bytových domů v souladu s příslušnou směrnicí EU a přispívají k přiblížení komfortu a stylu bydlení podmínkám prvního desetiletí 21. století.  V této souvislosti se kriticky vyjádřil k tomu, že program Panel, díky němuž družstva zateplila již zhruba polovinu svých domů, je postupně utlumován.

Dušan Čechvala

Nahoru