Přidat stránku pod názvem:

Pojištění odpovědnosti za škodu z provozu domácností

Dne 1.7.2010 vstoupila v platnost pojistná smlouva č. 7720487517, jejíž předmětem je pojištění odpovědnosti  v běžném občanském životě v souvislosti s užíváním bytové jednotky.

Pojištění umožňuje BD a SVJ sjednat pojistnou ochranu ve prospěch domácností (uživatelů bytových jednotek). Každý uživatel bytu ze zákona odpovídá za škodu vzniklou v souvislosti s užíváním bytové jednotky. Pokud svým chováním, opomenutím, nedbalostí apod. zapříčiní událost, která způsobí újmu třetím osobám, je povinnen takto vzniklou škodu nahradit příp. uvést věci do původního stavu. Pojištění kryje takto vzniklé škody.

Bližší informace o podmínlkách a rozsahu pojištění jsou pro registrované uživatele uvedeny v sekci pojištění a také ve Zpravodaji č. 4/2010.

Nahoru