Přidat stránku pod názvem:

Panelák roku 2016

Upřesnění podmínek účasti.

Na základě připomínek a dotazů družstev , která chtějí přihlásit své domy do soutěže Panelák roku 2016, reagujeme na opakující se přípomínku související s v přihlášce do soutěže uvedeným požadavkem na doložení:

  • průměrného součinitele prostupu tepla obvodového pláště Uem a
  • měrné vypočtené roční spotřeby eneergie v kWh/(m2.rok)

Obě tyto hodnoty jsou v přihlášce požadovány ve variantách "před" a "po" realizaci opatření.

S ohledem na skutečnost, že aktuálně zpracovávané PENB uvádí pouze hodnotu "po" realizaci, nebude pro účast v soutěži uvedení hodnoty "před" realizací požadováno (máte-li tuto hodnotu k dispozici, pak ji prosím uveďte).

Nahoru