Přidat stránku pod názvem:

Odklad elektronické evidence tržeb

Novela zákona č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, ve znění pozdějších předpisů, přinesla další odklad elektronické evidence tržeb, a to až do 31. prosince 2022

Novela zákona č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, ve znění pozdějších předpisů, provedená zákonem č. 449/2020 Sb.  prodlužuje odklad elektronické evidence tržeb až do 31. prosince 2022. Odklad se týká jak subjektů, které spadaly do prvních dvou vln (tedy velkoobchod, maloobchod, stravovací a ubytovací služby), tak subjektů, které měly původně začít evidovat od 1. května 2020. Povinnost evidovat tržby tak vznikne všem subjektům, bez ohledu na to, do které fáze evidence tržeb spadají, k datu 1. ledna 2023. Pozastavení se týká běžného, zjednodušeného i zvláštního režimu evidence tržeb.

Nahoru