Přidat stránku pod názvem:

Nové právní předpisy k zákonu č.458/2000 Sb., energetický zákon

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), Energetický regulační úřad a Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR vydalo novou vyhlášku.

Energetický regulační úřad vydal

          3. května 2001 v částce 61/2001 Sb.

 •  

 • vyhláš
 • ku č.154/2001 Sb. řadu, kterou se stanoví podrobnosti udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích. Účinnosti nabyla vyhláška dnem vyhlášení a zároveň se zrušuje vyhláška č.129/1995 Sb.

15. srpna 2001 v částce 112/2001 Sb.

 •  

 • vyhlášku č.297/2001 Sb., kterou se stanoví podmínky připojení a dodávek elektřiny pro chráněné zákazníky. Účinnosti nabyla vyhláška dnem vyhlášení a zároveň se zrušuje vyhláška č.169/1995 Sb. ve znění pozdějších úprav

30. srpna 2001 v částce 117/2001 Sb.

 •  

 • vyhlášku č.306/2001 Sb., o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice. Účinnosti nabyla vyhláška dnem vyhlášení

Ministerstvo průmyslu a obchodu vydalo

29. června 2001 v částce 84/2001 Sb.

 •  

 • vyhlášku č.218/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů. Účinnosti nabyla vyhláška dnem vyhlášení
 •  

 • vyhlášku č.219/2001 Sb., o postupu v případě hrozícího nebo stávajícího stavu nouze v elektroenergetice. Účinnosti nabyla vyhláška dnem vyhlášení a zároveň se zrušuje vyhláška č.250/1996 Sb.
 •  

 • vyhlášku č.220/2001 Sb., o dispečerském řádu elektrizační soustavy ČR. Účinnosti nabyla vyhláška dnem vyhlášení a zároveň se zrušuje vyhláška č.95/1998 Sb. ve znění pozdějších úprav
 •  

 • vyhlášku č.223/2001 Sb., kterou se stanoví způsob výpočtu podílu odběratele na účelně vynaložených nákladech dodavatele spojených s připojením a zajištěním dodávek tepelné energie a způsobu výpočtu škody vzniklé držiteli licence neoprávněným odběrem tepelné energie. Účinnosti nabývá v
 • yhláška dnem 1. ledna 2002

   

 • vyhlášku č.224/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro rozdělení nákladů za dodávku tepelné energie na jednotlivá odběrná místa. Účinnosti nabývá vyhláška dnem 1. ledna 2002 a zároveň se zrušuje vyhláška č.245/95 Sb. ve znění pozdějších úprav
 •  

 • vyhlášku č.226/2001 Sb., o podrobnostech udělování státní autorizace na výstavbu zdrojů tepelné energie. Účinnosti nabyla vyhláška dnem vyhlášení

20. července 2001 v částce 94/2001 Sb.

 •  

 • vyhlášku 245/2001 Sb., o podrobnostech udělování státní autorizace na výstavbu bytových plynových zařízení, její změny, prodloužení nebo zrušení. Účinnosti nabyla vyhláška dnem vyhlášení

24. července 2001 v částce 97/2001 Sb.

 •  

 • vyhlášku č.251/2001 Sb., kterou se stanoví Pravidla provozu přepravní soustavy a distribučních soustav v plynárenství. Účinnosti nabyla vyhláška dnem vyhlášení a zároveň se zrušují vyhlášky č.193/1995 Sb., č.196/1995 Sb. (mimo v ní uvedenou výjimku) a č.318/1996 Sb.
 •  

 • vyhlášku č.252/2001 Sb., o způsobu výkopu elektřiny z obnovitelných zdrojů a z kombinované výroby elektřiny a tepla. Účinnosti nabyla vyhláška dnem vyhlášení

Nahoru