Přidat stránku pod názvem:

Nová kniha pro ekonomy bytových družstev

Ing. Lenka Haráková vydala v nakladatelství Linde publikaci Bytová družstva - Zvláštnosti při uplatňování daně z příjmů právnických osob a DPH v bytových družstvech. Knížku u nás můžete koupit za cenu 135 Kč (běžná cena v knihkupectví je 170 Kč); bude též k dispozici na konzultačních dnech a na seminářích pořádaných ekonomickým oddělením. Knihu není možné posílat na dobírku.

Publikace se v první části zabývá zvláštnostmi uplatňování daně z příjmů právnických osob, které vyplývají z osvobození nájemného z bytů a garáží a z úhrad za plnění poskytovaná s jejich užíváním podle zákona o daních z příjmů. Podrobně se zde vysvětlují a na příkladech dokumentují podmínky, za kterých je osvobozeno nájemné z bytů, a dále postupy rozdělení nákladů na daňově neuznatelné a uznatelné. V závěru této části jsou pak uvedeny příklady stanovení základu daně včetně vyplnění daňového přiznání. 
Druhá část publikace je věnována specifikům uplatňování daně z přidané hodnoty, která jsou důsledkem toho, že určité činnosti bytového družstva nejsou považovány za ekonomickou činnost. To ovlivňuje i stanovení obratu rozhodného pro povinnou registraci k této dani, proto by tato část publikace měla zajímat i družstva, která plátci daně nejsou. Ve schematických příkladech jsou zde dále návody krácení odpočtu daně na vstupu a nakonec je uveden souvislý příklad uplatnění DPH při dodávce tepla, která je v malých bytových družstvech mnohdy jedinou ekonomickou čiností.
Publikace je určena především osobám a firmám, které zpracovávají účetnictví a daně bytovým družstvům, zejména těm menším, které nemají vlastní zaměstnance. Řadu důležitých informací v ní ale najdou i zaměstnanci ekonomických úseků "velkých" bytových družstev. U čtenářů se předpokládají základní znalosti účetnictví, zákona daně z příjmů (právnické osoby) a zákona o dani z přidané hodnoty.

Nahoru