Přidat stránku pod názvem:

Nabídka úvěrů pro bytová družstva a společenství vlastníků jednotek

RSTS_Logo_bez_claimu154.jpg Raiffeisen stavební spořitelna a.s. jako jedna z prvních bank na trhu začala s financováním bytových potřeb bytových družstev a společenství vlastníků jednotek. Celou řadu let spolupracovala s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou a.s. v oblasti pásmových záruk v programu PANEL i dotací.

Typy produktů:

Naše nabídka je dostatečně široká, aby všichni měli možnost si vybrat. V současné době poskytujeme dva základní druhy produktů: k financování bytových domů Kredit Plus, Kredit. Produkty Kredit a Kredit Plus se liší způsobem splácení:

1) komerční úvěr (KREDIT) - úvěr s měsíčním splácením jistiny a úroku, jde tedy o postupné umořování dluhu již od začátku splácení

Výhoda: rovnoměrné měsíční úvěrové zatížení po celou dobu splácení úvěru

2) překlenovací úvěr v kombinaci s úvěrem ze stavebního spoření (KREDIT PLUS) - skládá se ze dvou fází: ve fázi překlenovacího úvěru klient spoří na úročený účet stavebního spoření a zároveň splácí úroky z vyčerpané částky úvěru, po splnění podmínek (zejména naspoření minimálně 40% cílové částky na stavebním spoření (=výše úvěru), spoření minimálně po dobu 2 let a dosažení potřebného ohodnocovacího čísla) dojde k jednorázové úhradě části úvěru z naspořených prostředků a nastupuje fáze úvěru ze stavebního spoření, kdy klient splácí zůstatek úvěru formou anuitní splátky

Výhoda: jistota v podobě fixace úrokové sazby po celou dobu splácení úvěru ze stavebního spoření ve výši 3,5% ročně bez ohledu na situaci na trhu

Klient má možnost si vybrat ze 3 variant úvěru s ohledem na splatnost a měsíční zatížení:

 • TOP /splatnost 15 let/
 • OPTIMI /splatnost 20 let/
 • STANDARD / splatnost 25 let/

Účel úvěru:

 • rekonstrukce, modernizace, oprava bytového domu
 • privatizace (koupě) bytových domů bytovými družstvy
 • refinancování bankovních, vlastních či jiných zdrojů poskytnutých na bytové potřeby
 • možná je i kombinace výše uvedeného

 

 

Základní podmínky pro poskytnutí úvěru:

 • tvorba dostatečných zdrojů k úhradě splátek úvěru i dalších pravidelných plateb (měla by vznikat meziroční rezerva ve výši cca 10%)
 • vedení účetnictví v průkazné a přehledné formě
 • dobrá platební morálka členů (minimum pohledávek po splatnosti)
 • klient nemá pohledávky po splatnosti v Centrálním registru úvěrů
 • s plánovaným účelem úvěru a jeho přijetím souhlasí potřebný počet členů (dle stanov a platné zákonné úpravy)

Úroková sazba:

 • stavební spoření - stanovena smlouvou o stavebním spoření a je pevná po celou dobu jejího trvání; v současné době Vám vložené peníze vynáší 1 % ročně ze zůstatku vkladů
 • úvěry- stanovena s ohledem na bonitu klienta a splatnost úvěru

a)      komerční úvěr - fixní úroková sazba na dobu maximálně 5 let

b)      překlenovací úvěr - rozdílná fixace úrokové sazby dle variant

ü  u varianty TOP a OPTIMI fixní úroková sazba po celou dobu překlenovacího úvěru, tj. u varianty TOP 7 let a varianty OPTIMI 9 let

ü  u varianty STANDARD fixní úroková sazba po dobu 5 let

c)  úvěr ze stavebního spoření - 3,5% p.a. ročně po celou dobu splácení úvěru

Čerpání:

jednorázově nebo postupně v souladu s předloženými doklady (např. smlouvou o dílo, kupní smlouvou, vyčíslení nesplacené jistiny včetně příslušenství) po dobu maximálně 2 let

Splatnost:

 • komerční úvěr - maximálně 25 let
 • překlenovací úvěr v kombinaci s úvěrem ze stavebního spoření - 25 let

Způsob splácení:

1. komerční úvěr (KREDIT)

a) anuitní splátka: měsíčně je hrazena konstantní výše splátky zahrnující jistinu i úroky

b) kapitálová splátka - měsíčně je hrazena konstantní výše jistiny a zvlášť úroky, jejichž výše se odvíjí od aktuálního zůstatku jistiny úvěru (tzn., že objem hrazených úroků je v počátečním období nejvyšší a s postupným poklesem zůstatku úvěru se snižuje) - tento způsob je vhodný zejména pro klienty s dostatečnými finančními zdroji, kteří mají zájem úvěr splatit s co nejnižšími náklady

2. překlenovací úvěr (KREDIT PLUS)

a) v době překlenovacího úvěru - měsíční splátka úroku z vyčerpané částky úvěru (klient současně spoří na účet stavebního spoření)

b) v době úvěru ze stavebního spoření - anuitní splátka zahrnující splátku úroků a jistinu

Mimořádné možnosti splácení:

a) mimořádné vklady na stavební spoření - kdykoliv zdarma

b) mimořádné splátky úvěru / překlenovacího i komerčního/ - zdarma 2x ročně vždy do výše jednotlivé splátky nepřesahující 25 % výše úvěru

c) předčasné splacení úvěru - zdarma v době ukončení fixace

Zajištění úvěru:

Raiffeisen stavební spořitelna akceptuje tyto základní druhy zajištění:

 • bez zajištění

PODMÍNKY  - bytový dům

Max. výše úvěru bez zajištění

20 000 000,- Kč

Max. nezajištěná částka/ bytovou jednotku

350 000,- Kč/ b.j. pro všechny lokality

V případě poskytnutí úvěru musí být splněny obě výše uvedené podmínky současně.

 • vinkulace vkladu na účtu stavebního spoření právnické osoby
 • zástavní právo k nemovitosti (bytu, bytovému domu) včetně vinkulace pojistného plnění

Podklady k úvěru:  Naleznete na webových stránkách RSTS:

http://www.rsts.cz/formulare-pro-pravnicke-osoby/

V případě zájmu o bližší informace nebo nabídku „šitou na míru" Vašemu bytovému družstvu nebo společenství vlastníků jednotek kontaktujte prosím:

1. Centrálu Raiffeisen stavební spořitelny a.s., Koněvova 2747/99, Praha 3 - Žižkov, Odbor podpory prodeje, odd. vývoje produktů právnických osob a odbytového servis

jméno a příjmení

telefon

e-mail

Ing. Dagmar Jonášová

271 035 201

djonasova@rsts_cz

Olga Krupičková

271 035 203

okrupickova@rsts_cz

Ing. Barbora Červová

271 035 207

červova@rsts_cz

2. nebo našeho obchodní zástupce působící ve Vašem regionu:

kontakty: http://www.rsts.cz/kontakty/

Nahoru