Přidat stránku pod názvem:

JAK DÁL V ROZÚČTOVÁNÍ TEPLA A VODY - seminář ARTAV

Asociace rozúčtovatelů nákladů na teplo a vodu (ARTAV) si Vás dovoluje pozvat na seminář, který se uskuteční dne 8.11.2018 v konferenčním sále Svazu českých a moravských bytových družstev v Praze 4, Podolská 50


Seminář je určen majitelům a správcům bytových fondů i provozovatelům nebytových prostor, zástupcům majetkových odborů měst a obcí, funkcionářům bytových družstev a SVJ.

Program semináře:

Registrace účastníků od 8.00, zahájení v 9.00 hod. předpokládané ukončení ve 13 h.

  • Ing. Milan Balcer (MPO ČR): Připravované změny v povinnosti měřit spotřebu tepla s ohledem na novou evropskou směrnici EED
  • Ing. Marcela Juračková (SEI): Informace o kontrolách měření a registrace spotřeby tepla.
  • přestávka na kávu
  • Ing. Jiří Zerzaň (ARTAV): Problémy platných předpisů pro rozúčtování spotřeby tepla
  • Ing. Milan Ševčík (ÚOOÚ): Řešení požadavků GDPR při odečtech měřidel a rozúčtování
  • Ing. Petr Holyszewski (ARTAV): Jak vybrat správný typ bytového vodoměru – praktické rady.

Ke každému referátu bude diskuse účastníků.

V průběhu semináře budou v předsálí výstavky členů ARTAV s ukázkami měřící, registrační i regulační techniky a s nabídkou služeb.

Cílem semináře je seznámit majitele a správce bytových fondů s řešením některých problémů spojených s měřením a rozúčtování tepla a vody a se zkušenostmi s rozúčtováním podle platných předpisů.

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu.

Přihlášku ARTAV_prihlaska_2018.xls ARTAV_prihlaska_2018.xls (33,50 KB) ve formátu xls pošlete, prosím, po vyplnění elektronickou poštou na adresu: artav@seznam_cz. Je možné poslat přihlášku i listovní poštou na adresu: ARTAV, Podolská 50, 147 00 Praha 4, nebo faxem na číslo 241087233

Vložné: 1250,- Kč, pro zástupce družstev sdružených ve SČMBD 1000,- Kč/osobu, pro členy ARTAV 1 osoba zdarma

Vložné prosíme poukázat převodem na účet č. 262965048/0300 (var.symbol = vaše IČO ), nebo uhradit v hotovosti při registraci. Pořadatel není plátcem DPH.

Za pořadatele: RNDr. Jaromír Pohanka  

Nahoru