Přidat stránku pod názvem:

Informace k nové RPS č. 7720613510 pojištění majetku a odpovědnosti za škodu

Konečné znění RPS č. 7720613510 uzavřené od 1.1.2012 do 31.12.2014 projedná a schválí představenstvo SČMBD na svém jednání dne 6.12.2011. Následně po podpisu této smlouvy budou neprodleně rozeslány materiály (text RPS, VPP a Přihlášky k pojištění) na všechna dosud pojištěná BD/SVJ. Konečné znění RPS a nových Přihlášek bude zveřejněno rovněž na webových stránkách SČMBD v sekci Pojištění pro registrované uživatele.

Nahoru