Přidat stránku pod názvem:

GDPR - metodické podklady

Základní metodické podklady potřebné pro zahájení prací na zavedení požadavků Obecného nařízení o ochraně osobních údajů do praxe BD a SVJ budou členům svazu představeny v rámci 58. konzultačních dnů ve dnech 27. 3. 2018  a 5. 4. 2018.

V souvislosti s přípravou metodických podkladů k problematice GDPR svaz avizoval, že do konce února 2018 budou členům svazu dány k dispozici základní metodické materiály popisující zavedení Obecného nařízení o ochraně osobních údajů do praxe BD a SVJ. Původním záměrem svazu bylo  využít služeb externí právní kanceláře, jejímž úkolem bylo zpracování základní směrnice a všech navazujících metodických dokumentů a vzorů. První z těchto podkladů měly být právní kanceláří předány v termínu 15. 2. 2018.

Uvedený termín nebyl kanceláří dodržen a materiál, který byl svazu s cca měsíčním zpožděním předán, nebyl dle našeho názoru v praxi BD  a SVJ využitelný. Z uvedených důvodů svaz od plánované spolupráce ustoupil.

S vědomím aktuální potřeby členů svaz v současné době vlastními silami dokončuje zpracování základních metodických dokumentů, které umožní členům zahájení prací na zavedení požadavků plynoucích z GDPR  do jejich praxe. Jedná se o následující materiály: 

  • Příručka k aplikaci  GDPR v praxi BD
  • Vzorové podklady pro provedení analýzy oběhu osobních dat v BD

Tyto dokumenty budou prezentovány v rámci konzultačních dnů ve  dnech 27. 3. 2018. a 5. 4. 2018. Dokumenty budou před termínem konání konzultačních dnů k dispozici ke stažení na stránkách svazu.

V průběhu měsíců dubna a května pak budou připraveny další metodické podklady včetně znění vzoru směrnice upravující ochranu osobních údajů v BD a SVJ.

Děkujeme za pochopení.

Nahoru