Přidat stránku pod názvem:

Daň z nemovitostí v r. 2009

Nový tiskopis daňového přiznání na r. 2009 a zrušení osvobození stavby po zateplení

Podle informace Ministerstva financí se množí případy, kdy bytová družstva podávají přiznání k dani z nemovitostí na r. 2009, ve kterém uplatňují osvobození od daně ze staveb z titulu zateplení pláště domu. Upozorňujeme, že pro zdaňovací období 2009 platí nový tiskopis přiznání k dani z nemovitostí (MFin 5450 – vzor č. 10), který byl zveřejněn na webových stránkách MF (http://www.mfcr.cz/) a je právě distribuován na FÚ.

Kromě toho Poslanecká sněmovna v těchto dnech schválila změnu zákona o dani z nemovitostí s účinností ode dne vyhlášení. Podle této novely již nebude možné nově uplatnit osvobození staveb podle § 9 odst. 1 písm. r), tj. na dobu 5 let po změně spočívající ve snížení tepelné náročnosti stavby stavebními úpravami, na které bylo vydáno stavební povolení. Pokud bude uvedená novela zákona vyhlášena ve Sbírce zákonů do konce roku 2008 (což je pravděpodobné), nebude možné uplatnit osvobození ani na stavby, kde bylo zateplení kolaudováno v tomto roce!

Z výše uvedených důvodů doporučujeme vyčkat s podáním daňového přiznání na leden 2009.

Nahoru