Přidat stránku pod názvem:

Činnost oddělení

Oddělení legislativně-právní zajišťuje zejména:

  • vnitřní i vnější legislativu SČMBD, účast na tvorbě obecně závazných předpisů
  • činnost legislativně právní komise SČMBD
  • sjednocování výkladu právních předpisů
  • spolupráci s vnějšími orgány státní správy, státní moci a soudy
  • právní porady
  • vymáhání pohledávek svazu
  • zastupování svazu při soudních a správních jednáních na základě zmocnění
  • zpracování návrhu smluv a dohod sjednávaných svazem
  • personální agendu

Nahoru