Přidat stránku pod názvem:

Bytové domy bez bariér - rok 2019

MMR zveřejnilo na svých webových stránkách podmínky programu Podpora bydlení pro rok 2019

MMR s účinností ke dni 5. listopadu 2018 vyhlásí výzvu k předkládání žádostí do programu Podpora bydlení, podprogramu Podporované byty, dotační tituly Pečovatelský byt a Komunitní dům seniorů.

MMR s účinností ke dni 7. listopadu 2018 vyhlásí výzvu k předkládání žádostí do programu Podpora bydlení, podprogramů Technická infrastruktura a Bytové domy bez bariér.

Stejně jako v předchozích letech je cílem podpory podprogramu Bytové domy bez bariér zkvalitnění bytového fondu odstraněním bariér při vstupu do domu a do výtahu a výstavbou výtahů v domech, které jím nejsou vybaveny a u kterých jsou k tomu stavebně technické předpoklady.

Podrobnosti naleznete na webových stránkách MMR: https://www.mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-bydleni/Program-Podpora-bydleni-pro-rok-2019/Podprogram-Bytove-domy-bez-barier-(1)

Nahoru