Přidat stránku pod názvem:

Bytové domy bez bariér - 2021

Ministerstvo pro místní rozvoj s účinností ke dni 15. ledna 2021 vyhlásilo výzvy k předkládání žádostí do programu Podpora bydlení, podprogramu Podporované byty, dotační tituly Pečovatelský byt a Komunitní dům seniorů, a dále pak do podprogramů Technická infrastruktura a Bytové domy bez bariér.

Podprogram Bytové domy bez bariér - 2021

Cílem podpory je zkvalitnění bytového fondu odstraněním bariér při vstupu do domu a do výtahu a výstavbou osobních výtahů v domech, které jím nejsou vybaveny a nikdy nebyly a u kterých jsou k tomu stavebně technické předpoklady.

Terminy: 

  • zahájení příjmu žádosti: 15. 1. 2021
  • ukončení příjmu žádostí: 9. 4. 2021, 12.00 hod


Podrobné informace k podmínkám programu naleznete na stránkách MMR:
https://mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-bydleni/program-podpora-bydleni-pro-rok-2021

Nahoru