Přidat stránku pod názvem:

Bytová družstva jednala v Ženevě

Předseda Svazu českých a moravských bytových družstev Ing. Vít Vaníček jednal v Ženevě se zástupci svazů bytových družstev celého světa sdružených v organizaci ICA Housing. Ing. Vaníček projednal zejména účast ICA Housing na mezinárodní konferenci o sociálním bydlení, kterou SČMBD plánuje uspořádat na dubnovém Stavebním veletrhu v Brně.

Sociální bydlení je velmi aktuálním tématem a dotýká se velkého množství obyvatelstva.

ICA Housing je jednou z devíti sektorálních organizací Mezinárodní družstevní asociace (International Co-operative Alliance), která sídlí v Ženevě. Hlavní náplní činnosti ICA Housing je podpora a propagace družstevního bydlení ve všech zemích, zvláště pak rozvojových. Za tímto účelem vydává ICA Housing studie a knihy, sleduje aktivity v oblasti družstevního bydlení v různých zemích a pořádá vzdělávací programy a semináře.

Důležitá je i spolupráce s agenturami při OSN, jež se zabývají problémy bydlení. Ženevskému jednání ve dnech 18. a 19. ledna byli přítomni i zástupci organizace HUMAN (Housing and Urban Management Advisory Network), poradního orgánu v otázkách managementu bydlení Ekonomické komise pro Evropu při OSN.

Strukturálně je ICA Housing rozdělena na Řídící výbor (Steering committee), Radu (The Board) a Plenární zasedání. Předseda SČMBD Ing. Vít Vaníček byl na loňském zasedání v Oslo zvolen do Řídícího výboru a Rady ICA Housing. Jeho dalšími členy jsou zástupci USA, Kanady, Německa, Švédska, Velké Británie a Norska.

ICA Housing byla založena v roce 1952 a sdružuje 42 národních organizací z 31 zemí.

Mezinárodní družstevní asociace ICA má celkem 230 družstevních svazů a organizací, které reprezentují více než 760 milionů členů po celém světě. Sektorální organizace byly založeny za účelem výměny zkušeností, propagace a vývoje jednotlivých družstevních odvětví. Kromě sektoru bydlení se dále jedná o sektory zemědělský, rybářský, bankovní, spotřebitelský, péče o zdraví, pojištěnecký, turistický ruch a pracovní.

Nahoru