Přidat stránku pod názvem:

ARTAV - ROZÚČTOVÁNÍ TEPLA A VODY PODLE NOVÝCH PRAVIDEL

Asociace rozúčtovatelů nákladů na teplo a vodu si Vás dovoluje pozvat na seminář "Rozúčtování tepla a vody podle nových pravidel", který se koná pod záštitou ministryně Karly Šlechtové  ve čtvrtek 3. 11. 2016 v sále Svazu českých a moravských bytových družstev v Praze 4, Podolská 50.

Registrace účastníků od 8.00, zahájení v 9.00 hod. předpokládané ukončení ve 13 h.

Seminář je určen majitelům a správcům bytových fondů i provozovatelům nebytových prostor, zástupcům majetkových odborů měst a obcí, funkcionářům bytových družstev a SVJ.

 


Program semináře:

  • · Ing. Pavel Jirásek (MPO ČR):   Aktuální změny energetické legislativy pro byty.
  • · Ing. Miroslav Moravec (MMR ČR):  Nové předpisy pro rozúčtování tepla
  • · přestávka na kávu
  • · Ing. Jiří Zerzaň (ARTAV):  Problémy nových předpisů z pohledu rozúčtovatele
  • · Ing. Vladimír Peršl (ČMI Praha): Ověřování bytových vodoměrů a měřičů tepla.

Cílem semináře je seznámit majitele a správce bytových fondů s novelami energetických předpisů a předpisů pro rozúčtování tepla a vody, ze kterých vyplývají pro vlastníky domů nové povinnosti.

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu.


Přihlášku pošlete na adresu: ARTAV, Podolská 50, 147 00 Praha 4, nebo faxem na číslo 241087233.

Přihlásit se můžete i elektronickou poštou na adrese: artav@seznam_cz.

Vložné: 1250 Kč, pro zástupce družstev sdružených ve SČMBD 1000 Kč, pro členy ARTAV 1 os. zdarma.

Vložné prosíme poukázat převodem na účet č. 262965048/0300, (var.symbol = vaše IČO ), nebo uhradit v hotovosti při registraci.

Pořadatel není plátcem DPH.


Přihlášku naleznete pod následujícím odkazem: ARTAV_Pozvanka_a_prihlaska_2016.doc ARTAV_Pozvanka_a_prihlaska_2016.doc (35,50 KB)

Za pořadatele: RNDr. Jaromír Pohanka

Nahoru