Přidat stránku pod názvem:

34. konzultační dny – Problematika plynových kotelen: výstavba, provoz, legislativa.

       Dne 7. 2. 2012 v Praze a 9. 2. 2012 v Přerově se uskuteční v pořadí 34. konzultační dny pořádané pro pracovníky BD a SVJ. Konzultační dny budou zahájeny v 10.00 a ukončeny do 13.00 hodin. Hlavním bodem programu bude problematika plynových kotelen – výstavba, provoz, legislativa.

Program:  

09.30 – 10.00        Prezence 

10.00 – 11.30        

Obecný úvod, rozdělení plynových kotelen

Zajištění provozu plynových kotelen – provozní zajištění kotelen, legislativa, provozní řád, požadavky na obsluhu, náročnost.

Prodej tepla z lokálních plynových kotelen, obecná legislativa. 

11.30 – 11.45        Přestávka 

11.45 – 12.45       

Porovnání výhod a nevýhod centrálních zdrojů tepla (CZT) a lokálních zdrojů tepla.

Odpojení od CZT a výstavba kotelny – legislativa, podmínky, realizace, přibližné náklady. 

Přednášející v Praze:

Ing. Jiří Uher, KOMTERM, a.s., ředitel Závodu Čech

Ing. Jiří Petr, KOMTERM, a.s, technický manažer  

Přednášející v Přerově:

Ing. Vladislav Tesař, KOMTERM, a.s., ředitel Závodu Morava

  

12.45 – 13.00       

Aktuality z oblasti bytové politiky (Martin Hanák, SČMBD)     

                        

Místo konání:         

Čechy – Společenský sál SČMBD, Podolská 50, 147 01 Praha 4

Morava –  Klub TEPLO, Horní nám. 9, Přerov  

Pozn.: Změna přednášejících a upřesnění časového harmonogramu možná.

Nahoru