Přidat stránku pod názvem:

Zpevněné plochy pozemků

GFŘ vydalo dodatek k informaci Zpevněné plochy pozemků jako předmět daně z pozemků

GR_Dodatek_ZpevPlochy.pdf GR_Dodatek_ZpevPlochy.pdf (357,06 KB)

Nahoru