Přidat stránku pod názvem:

Regulace cen v r. 2013

Upozornění na některé regulované ceny

1. Služby spojené s užíváním nájemního bytu (kromě bodu 2 a 3) – výměr Ministerstva financí 01/2013 zveřejněný v částce 13/2012 Cenového věstníku MF – část I. oddíl A položka 5 (viz webové stránky MF http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/cenovy_vestnik.html )

- vztahuje se byty ve vlastnictví BD kromě bytů pořízených podle předpisů o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní bytové výstavbě

2. Pitná voda a odvádění a čištění odpadních vod (vodné a stočné) - výměr Ministerstva financí 01/2013 zveřejněný v částce 13/2012 Cenového věstníku MF – část II. položka 2 5 (viz webové stránky MF http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/cenovy_vestnik.html )

- vztahuje se na BD i SVJ

3. Tepelná energie - Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 2/2012 zveřejněné v částce 6 Energetického regulačního věstníku (viz webové stránky ERÚ http://eru.cz/dias-browse_articles.php?parentId=115 )

 

- vztahuje se na BD i SVJ

Nahoru